Uutiset

4.5.2017 Uutinen

Kansainvälinen historianfilosofian tieteellinen lehti siirtyy Oulun yliopistoon

Kansainvälinen tieteellinen lehti Journal of the Philosophy of History siirtyy toimitettavaksi Oulun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan.

3.5.2017 Uutinen

Oulun yliopiston YT-neuvottelut päätökseen

Oulun yliopiston muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

2.5.2017 Uutinen

KIKO-prosessi parantaa yrityksen vuorovaikutusta ja kilpailukykyä

​Suomalaisten yritysten kilpailuedun parantaminen edellyttää innovatiivisia ja uusia ratkaisuja. Kilpailuetu syntyy pitkälti siitä, miten hyvin ihmiset pystyvät toimimaan yhdessä.

27.4.2017 Uutinen

Uusi menetelmä suon pohjavesiriippuvuuden selvittämiseen

Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikössä on kehitetty veden ”raskaisiin” stabiileihin isotooppeihin perustuva uusi menetelmä, jolla voidaan määrittää suon pintaan tulevan pohj

24.4.2017 Uutinen

Oulankajoen jääpeitteen kesto lyhentynyt

Kuusamon Oulankajoen jääpeitteen kesto on lyhentynyt 50 vuorokaudella 50 vuodessa.

21.4.2017 Uutinen

Katse luovuuteen ja keksintöihin

Maailman henkisen omaisuuden päivää vietetään vuosittain 26.4. Sitä alettiin viettää vuonna 2000 WIPO:n (World Intellectual Property Organization) toimesta.

21.4.2017 Uutinen

Ajankohtaista oppimisanalytiikasta digiloikka-foorumissa 16.5.

Oulun yliopiston Oppimisanalytiikka-tutkimusryhmän esiselvitysvaiheen tuloksia esitellään valtakunnallisten ammattikorkeakoulupäivien yhteydessä Oppimisen digiloikka -foorumissa tiistaina 16.5.

11.4.2017 Uutinen

Pitkä matematiikka on pääsylippu yliopistoon ja tulevaisuuden ammatteihin

Oulun yliopiston tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian kirjoittaneista ylioppilaista noin 90 % pääsee opiskelemaan yliopistoon. Ratkaisevat ainevalinnat tehdään lukion alussa, noin 16-vuotiaana. Valinnoilla on huomattava vaikutus lukiolaisen omaan elämänuraan ja lopulta koko Suomen elinkeinoelämään.

11.4.2017 Uutinen

Pohjoismaiden arktinen alue kaipaa lisää investointeja

Suomen, Ruotsin ja Norjan arktinen alue kaipaa lisää pääomavirtoja työpaikkojen luomiseksi ja alueen taloudellisen potentiaalin vapauttamiseksi, todetaan 6.4. julkaistussa ensimmäisessä Business Index North -selonteossa.

11.4.2017 Uutinen

Lääkäriopiskelijoita koulutetaan digiratkaisujen käyttöönottoon Oulussa

Noin 140 Oulun yliopistosta pian valmistuvaa lääkäriä kokoontuu tiistaina 18.

10.4.2017 Uutinen

Tuorein tieto keskosen kehityksestä ja hoidosta uudessa kirjassa

Ymmärrys ennenaikaisena syntyneen vauvan elimistön toiminnasta ja lapsen kehityksestä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tämän seurauksena myös keskosten hoito ja ennuste ovat parantuneet huomattavasti.

10.4.2017 Uutinen

Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemian ja Oulun yliopiston välille yhteistyösopimus

Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemia (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ja Oulun yliopisto ovat solmineet kahdenvälisen yhteistyösopimuksen.

6.4.2017 Uutinen

Oulun yliopistoon 10 532 hakijaa korkeakoulujen yhteishaussa

Oulun yliopistoon haki korkeakoulujen tämän kevään yhteishaussa yhteensä 10 532 henkilöä. Luku sisältää sekä kandiohjelmiin että kotimaisiin maisteriohjelmiin hakeneet.

6.4.2017 Uutinen

Voimakkaimman tunnetun Auringon hiukkasmyrskyn vaikutukset ilmakehään arvioitu

Poikkeuksellinen Auringon hiukkasmyrsky, voimakkain viimeisten kymmenentuhannen vuoden aikana, pystyy aiheuttamaan häiriöitä napaseudun stratosfäärissä vähintään yhden vuoden ajan ja nostamaan pohjoisen pallonpuoliskon talvilämpötiloja usealla asteella.

4.4.2017 Uutinen

YSI Innovaatiokilpailu hakee ratkaisuja tulevaisuuden sairaalapalveluihin

Yliopistosairaalat Innovaatioalustana (YSI) -hankkeen paikalliset toimijat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopisto kannustavat yrityksiä, ammattilaisia ja yksityishenkilöitä osallis

4.4.2017 Uutinen

390 000 euroa apurahoina säätiöiltä Oulun yliopistoon

Kahdeksan suomalaista yksityistä säätiötä on 4.4. jakanut apurahoja, joista suurin yhteissumma, runsaat 390 000 euroa, on osoitettu Oulun yliopiston tutkijoille ja kehitystoimintaan.

4.4.2017 Uutinen

Lumien sulaminen voi liata pohjavettä

Vaikka pohjavesi on yleensä hyvälaatuista, pohjavedenottamoiden jakama juomavesi aiheuttaa ajoittain vesiepidemioita.

4.4.2017 Uutinen

Oulun yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen tuloksellisuus parani vuonna 2016

Oulun yliopiston tutkimuksen tuloksellisuus parani vuoden 2016 aikana. Tieteellisten julkaisujen määrä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna ja oli yhteensä 2869 julkaisua. Niistä kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja oli 2378.